Apmācības komercdarbībā

Apmācības komercdarbībāPersonām, kas piesākās Starta programmai jauna biznesa uzsākšanai Hipotēku bankā, pieejams ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī konsultācijas un apmācības komercdarbībā. Apmācības iekļauj vairākus kursus, kas ir būtiski komercdarbības vadīšanā. Tas sekmē to, lai jaunais bizness būtu veiksmīgs un jaunie uzņēmēji prasmīgi spētu izlietot piešķirto finansējumu, vadīt kompāniju, organizēt finanses un pārzinātu likumus, kas attiecas uz uzņēmējdarbību.

Personām, kas pretendē uz finansējumu Hipotēku bankas Starta programmā jauna biznesa uzsākšanai un kam nav pietiekamas teorētiskas un praktiskas zināšanas uzņēmējdarbībā, ir pieejamas sekojošas apmācības komercdarbībā:

  • Komercdarbības pamati (mazā biznesa organizācija) – 80 stundu kurss;
  • Vadības pamati – 20 stundu kurss;
  • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums – 20 stundu kurss;
  • Uzņēmuma finanšu vadība – 20 stundu kurss;
  • Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi – 20 stundu kurss;
  • Mārketinga pamati – 20 stundu kurss.

Apmācības ir daļa no Starta programmas, kas paredzēta tam, lai atbalstītu uzņēmējdarbības uzsākšanu un biznesa ideju īstenošanu. Šī programma paredz arī finansiāla atbalsta piešķiršanu projektiem, kuru apmērs nepārsniedz 60 000 latu. Vismaz 10 procentus no projektam nepieciešamās summas ir jālīdzfinansē klientam, kas piesakās finansējumam, ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 5000 latu.

Personām, kam nepieciešamas apmācības komercdarbībā, ir iespējams apgūt ne vairāk kā divus no piedāvātajiem kursiem. Personas var piedalīties Starta programmā un saņemt finansējumu komercdarbības uzsākšanai arī bez piedalīšanās apmācībās. Tas iespējams, ja testos konstatē, ka klienta teorētiskās un praktiskās zināšanas ir pietiekamas.

Papildus apmācībām komercdarbībā ir pieejamas arī konsultācijas biznesa uzsākšanā un vadīšanā, kā arī biznesa plāna rakstīšanā. Pēc apmācību un konsultāciju posma pabeigšanas, personai bankā ir jāiesniedz sagatavots biznesa plāns un pieteikums finansiālajam atbalstam.

Apmācības komercdarbībā notiek ne tikai Rīgā, bet arī citur Latvijā. Neskaidros jautājumus par konsultāciju norises laiku, vietu, kā arī grupu komplektāciju ir iespējams uzdot atbildīgajai apmācību koordinatorei Aijai Mackaitei, sazinoties ar viņu pa tālruni 27899473.

Papildus apmācībām un finansiālajam atbalstam Starta programma iekļauj arī palīgmateriālu biznesa uzsākšanai PDF formātā, kurā iekļautas atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas var būt neskaidri, sākot nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *