Iedarbīgi juridiskie pakalpojumi

consilum.lv logoJuridisko pakalpojumu firmu prioritāte ir klients un kodeksa ievērošana, tāpēc speciālisti piedāvā tikai  kvalitatīvu servisu un efektīvus risinājumus komplicētās komercijas.

Ikviens gadījums ir izvērtēts individuāli un tam tiek adaptēts attiecīgais juridiskais variants.

1. Lietas izskatīšana un uzņēmuma interešu pārstāvība

Viens no juridisko pakalpojumiem ir uzņēmuma klienta prasības izveidošana un iesniegšana tiesu instancēs. Atbilstoši kodeksam speciālisti sagatavos dokumentus: administratīvajā tiesā, civillietās, krimināllietās u.c. Tiesiskajos pakalpojumos ir interešu aizstāvniecība ar organizācijām un valsts iestādēm, klienta attiecībās u.c.

2. Firmas reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā

Vairāku komercdarbības formu uzņēmumu dokumentu izveidošana iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā. Komercdarbības pakalpojumos ir arīdzan statūtu izmaiņu noformēšana atbilstoši prasībām: izmaiņas pamatkapitālā, valdes locekļu sarakstā, uzņēmuma adreses maiņa u.c.

3. Dokumentācija un līgumi

Kvalitatīvi un efektīgi risinājumi tādu līgumu kā nomas, laulību, kredīta, klientu u.c. līgumu un uzņēmuma dokumentu noformēšanā. Kvalitatīva dokumentu sagatave likvidēs nākotnē iespējamās neskaidrības.

Grāmatvedības uzskaite

VID, Centrālā statistikas pārvalde, bankas un citas iestādes – ar šīm iestādēm aktīvi sazinās kompānijas grāmatveži, sagatavojot operatīvos finanšu kopsavilkumus, personāla uzskaiti, algām un sagatavojot kompāniju pārbaudēm.

Lai uzņēmums varētu orientēties uz ieceru realizēšanu, izmanto grāmatvedības servisu, kas parūpēsies par finanšu pārvaldīšanu un grāmatvedības uzskaiti. Dod priekšroku kvalitatīviem grāmatvedības pakalpojumiem, un profesionāļi parūpēsies par korektu firmas naudas plūsmas pārvaldību.

Piesakies juridiskajiem pakalpojumiem vai grāmatvedības pakalpojumiem pie Consilium.lv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *