MĀCĪBAS EKSTERNĀTĀ – MĀCIES INTERNETĀ

Rīgā paveras viena no labākajām vidusskolu izvēles iespējām un starp tām ir arī Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Ja kādu laiku atpakaļ mācīšanās neklātienē nebija pārāk apspriesta, tad mūsdienās vidējā izglītība mācoties attālināti ir tik pat kvalitatīva, kā mācoties klātienē skolā. Tālmācības vidusskola izveidojusi mācību programmu, kas mācīšanos dara daudz produktīvāku un ērtāku jebkuram skolēnam. Tālmācības procesā iegūtā vispārējā vidējā izglītība ir atzīta visās valstīs un tāpēc skolēns var turpināt mācības bez problēmām. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola pieņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet skolā var pieteikties, mācoties 10. – 12.klasē, katrā laikā un mācību mēnesī. Pilnīgi visi mācību priekšmeti, kurus jaunietis jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstus. Tikmēr mācību programmu skolēns apgūs tā, kā viņam ir ērti, jebkur, kur var pieslēgties internetam.

Meklējot variantus, kur apgūt kvalitatīvu vidējo izglītību neklātienē,  Rīgas 1. Tālmācības vidusskola , iespējams, būs pareizā izvēle. Skolēns var ērti mācīties un pildīt savus pārbaudes darbus internetā. Tādējādi skolotājs var analizēt pārbaudes darbu rezultātus un sniegt atbildi, paziņojot vērtējumus un komentārus. Skola piedāvā pāriet pie viņiem jebkurā no mācību gada mēnešiem – uzrādot dokumentu par iepriekšējās skolas sekmēm visas atzīmes no iepriekšējās skolas tiks ieskaitītas un mācības turpināsies tajā pašā klasē, tikai elektroniski.

Diez vai kurš ir spējīgs iedomāties dzīvi bez piekļuves internetam – kā izklaides, tā darba vajadzībām. Tad nu, kāpēc gan internetu neizmantot arī ar mācībām? Skolēnam tas garantē ērtāku mācību procesu, jo iespējams brīvi organizēt savu mācību laiku. Arī pasniedzēju un skolas attieksme pret skolēniem ir daudz modernāka, – ar mūsdienīgu domu gājienu – pieņemot ikvienu skolēnu kā individuālu personību.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās tiešsaistē vai čatā, forumā un Skype. Uz vietas var prasīt padomus arī citiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādā mācību procesā iegūta vidējā izglītība iemāca ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca plānot savu laiku un darboties online.