Starta programmas kredīts biznesa uzsākšanai

Kredīts biznesa uzsākšanaiLai uzsāktu savu biznesu, nepieciešams gan biznesa sākuma kapitāls, gan plāns, gan arī priekšzināšanas uzņēmējdarbībā. Patlaban Hipotēku banka piedāvā pieteikties Starta programmai, kura nodrošina visus trīs iepriekš minētos punktus.

Starta programma izveidota ar mērķi realizēt jaunas biznesa idejas dzīvē, lai celtu valsts ekonomisko stāvokli.

Programmai var pieteikties:

  • Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri sasnieguši pilngadību, un vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību;
  • jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši pēdējo 3 gadu laikā;
  • esošie uzņēmēji, kuri nolēmuši uzsākt jauna produkta ražošanu, kas nav saistīta ar patreizējo uzņēmuma darbības veidu.

Kredītu biznesa uzsākšanai var iegūt līdz pat 60 000 latuvienam projektam, ja klienta līdzdalība ir vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība var nebūt gadījumā, ja aizdevuma apmērs nepārsniedz5000 latu.

Lai iegūtu kredītu biznesa uzsākšanai, vispirms jāaizpilda attiecīgs tests, pēc kura tiek izsvērts, cik lielas priekšzināšanas programmas dalībniekam ir uzņēmējdarbībā. Ja testa rezultāti uzrāda, ka zināšanas ir labas vai ļoti labas, tad kredīta pretendents var izstrādāt savu biznesa plānu un to iesniegt izskatīšanai.

Savukārt situācijā, ja testa rezultāti uzrāda, ka patreizējās zināšanas nav pietiekamas, lai vadītu uzņēmumu un realizētu ideju dzīvē, tad programmas dalībniekam tiek piedāvātas apmācības. Tās iespējams saņemt vairākos moduļos:

  • komercdarbības pamati;
  • vadības pamati;
  • uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums;
  • uzņēmuma finanšu vadība;
  • saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi;
  • mārketinga pamati.

Apmācību laikā vienam dalībniekam iespējams iziet divus no sešiem moduļiem. Kad apmācības pabeigtas, tad pretendents iesniedz savu biznesa plānu izskatīšanai, lai iegūtu kredītu biznesa uzsākšanai.

Hipotēku bankas palīgmateriāls biznesa uzsākšanai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *