VALODU APMĀCĪBA IESĀCĒJIEM UN AR IEPRIEKŠĒJĀM ZINĀŠANĀM

valodu apmācībaPēc  darba tirgus pētījumiem, darba devēji augstu vērtē valodu prasmes un skaidro, ka angļu valoda bērniem jāsāk mācīt jau no 3-4 gadu vecuma. Tāpat tiek uzsvērts, ka īpaši jāveicina svešvalodu mācīšanās procesam, jo pēc tam risinājumi ir divi: valodu kursi vai specialitātes angļu valodas kursi, kas var palīdzēt nostiprināt zināšanas.

Līdz ar to vārds mūžizglītība jāuztver kā iespēja paplašināt prasmju apvāršņus. Par to arī iestājas mācību centrs New Horizons, kas īsteno svešvalodu mācīšanas un mācīšanās procesu dažādās prasmju grupās. Mācību centrs New Horizons kopš 2007.gada īsteno šādas apmācību programmas: nespecializētie angļu valodas kursi, specifiski dažādu valodu apmācība visiem un angļu valoda bērniem.

Zināms, ka svešvalodas bieži ir grūti apgūt, ja ir sarežģīts mācīšanas stils. Jāuzsver, ka valodas ir viegli apgūstamas New Horizons, kas ir pieredzējis mācību centrs un nodrošina iespējas palielināt valodu prasmes, mācoties šādus kursus:

 • Angļu valoda bērniem un jauniešiem no 4 gadu vecuma;
 • Valodu kursi (krievu, spāņu franču, vācu u.c.);
 • Angļu valodas kursi gan pieaugušajiem, gan senioriem.

Tāpat jāuzsver, ka mācību centrs New Horizons nodrošina valodas apguvi ar dažādām priekšzināšanām:

 • Bez priekšzināšanām derīgs kurss ir angļu valoda bērniem un jauniešiem;
 • Ar nenozīmīgām iepriekšējām zināšanām noderīgi būs valodu kursi gan jauniešiem un pieaugušajiem, gan senioriem;
 • Angļu valodas kursi vajadzīgi ikvienam ,neatkarīgi no vecuma.

DAŽĀDAS MĀCĪŠANĀS METODES UN PIEEJAS SEKMĒ VALODAS APGŪŠANU

Pieredzes bagāts mācību centrs, uz kuru doties, lai gūtu zināšanas, ir New Horizons. Tajā īstenotie valodu kursi iesācējiem un profesionāļiem, angļu valodas kursi jaunajām māmiņām vai senioriem, kā arī angļu valoda bērniem ir iespēja palielināt piemērotību darba tirgum. Jāatzīmē, ka valodu mācību centrs New Horizons sniedz iespēju ikvienam novērtēt nodarbību kvalitātes līmeni, jo 1. nedēļa (neatkarīgi no programmas veida: angļu valodas kursi, valodu kursi un angļu valoda bērniem klātienes formā visiem apmeklētājam ir bez maksas! Jāatzīmē, ka New Horizons īsteno mērķtiecīgas apmācības šādu iemeslu dēļ:

 • Kursu norises vietā ir draudzīga un mājīga atmosfēra;
 • Valodu kursi ir balstīti uz komunikācijas prasmju pilnveidošanu;
 • Pieredzējuši mācībspēki īsteno programmu tā, ka angļu valodas kursi ir piemērots apmācāmo interesēm un vēlmēm;
 • Nodarbību cikls “Angļu valoda bērniem” tiek realizēts ar dažādām rotaļām un spēlēm;
 • Mācību centrs piedāvā arī papildus individuālajās komunikācijas prasmju nostiprināšanas nodarbības individuāli ar pasniedzējiem.

Veiciniet savu konkurētspēju jau tagad! Ieskatieties www.nh.lv un izvēlieties atbilstošāko apmācību programmu Jūsu vajadzībām!New Hozions palīdzēs sasniegt augstākās virsotnes valodas lietojuma ziņā! Apmeklējiet www.nh.lv un izvēlieties prasmju paaugstināšanu jau tagad!